domingo, 14 de julio de 2013

Pel fet de viure

T'ofega,
t'estira,
t'empenta;
naufragues,
plores,
crides.
T'assassina la mort
pel fet de viure.


                              Clara Liró (18.10.2012)